Działanie II.2.1

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie: II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu w firmie PASSAGE COSMETICS LABORATORY, Paweł Gwardys

Okres realizacji: 2017

Wartość projektu: 60 885,00 zł

Wartość dofinansowania: 24 750,00 zł

Opis projektu: Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.

Działanie 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przemyśle kosmetycznym.

Okres realizacji: 2009 – 2015

Wartość projektu: 24 225 720,00 zł

Wartość dofinansowania: 13 474 600,00 zł

Opis projektu: Budowa przedsiębiorstwa kosmetycznego, na powierzchni którego znajdują się hale produkcyjne i konfekcyjne, magazyny, zespoły laboratoriów oraz zaplecze administracyjno – socjalne. Zakup środków trwałych, środków niematerialnych i prawnych oraz szkolenia pracowników.

Działanie 1.4-4.1

Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Tytuł projektu: Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 72.19 Z.

Okres realizacji: 2009 – 2012

Wartość projektu: 1 001 011,90 zł

Wartość dofinansowania: 689 945,67 zł

Opis projektu: Celem głównym projektu było znalezienie nowych substancji pochodzenia naturalnego o właściwościach filtrów UV z możliwością zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego. Docelowo projekt zakładał znalezienie substancji bądź związków chemicznych będących filtrami UV.

Działanie 6.1

Paszport do eksportu, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys.

Okres realizacji: 2011 – 2012

Wartość projektu: 492 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł

Opis projektu: Rozwinięcie działalności eksportowej i wprowadzenie nowych usług na dotychczasowych rynkach zagranicznych oraz pozyskanie nowych rynków.

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013.

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu teleinformatycznej wymiany danych narzędziem do zarządzania relacjami B2B.

Okres realizacji: 2013 – 2015

Wartość projektu: 781 085,00 zł

Wartość dofinansowania: 460 001,00 zł

Opis projektu: Wdrożenie systemu B2B odpowiedzialnego m.in. za proces współpracy pomiędzy Passage Cosmetics Laboratory i Partnerami w zakresie realizacji zamówień, obrotu towarami, zgłoszeń reklamacji, ofertowania nowych produktów; proces stałego monitorowania stanów magazynowych: surowców, półproduktów, produktów finalnych oraz informowania Partnerów w zakresie konieczności dostaw towarów.