ANNA BARTOS

Kierownik Działu Administracji i Księgowości

DOROTA DĄBKIEWICZ

Specjalista ds. księgowości materiałowej

BOGUSłAW BUBAS

Główny Księgowy

JUSTYNA KARLIŃSKA

Specjalista ds. HR Specjalista/ Działu Administracji i Księgowości