KATARZYNA FUKS

Kierownik Działu Badawczo – Rozwojowego

ŁUKASZ OLEJNICZAK

Specjalista ds. Badawczo – Rozwojowych/ Metrolog

JADWIGA WIEJACKA

Starszy Specjalista ds. Badawczo – Rozwojowych

MAGDALENA CHMIELEWSKA

Specjalista ds. Badawczo – Rozwojowych

KATARZYNA MIĄGOWSKA

Specjalista ds. Badawczo – Rozwojowych