KATARZYNA FUKS

Kierownik Działu Badawczo – Rozwojowego

PAULINA DUBLA

Specjalista ds. Wdrożenia Nowego Produktu

ANNA KOZŁOWSKA

Specjalista ds. Badawczo – Rozwojowych/ Specjalista ds. BHP

ŁUKASZ OLEJNICZAK

Specjalista ds. Badawczo – Rozwojowych/ Metrolog

JADWIGA WIEJACKA

Starszy Specjalista ds. Badawczo – Rozwojowych

MAGDALENA CHMIELEWSKA

Specjalista ds. Badawczo – Rozwojowych

KATARZYNA FISZBAK

Specjalista ds. Wdrożenia Nowego Produktu

KATARZYNA MIĄGOWSKA

Specjalista ds. Badawczo – Rozwojowych

PAULINA STASZCZYK

Młodszy Specjalista ds. Wdrożenia Nowego Produktu