Dobra firma powinna być zorganizowaną formą przyjaźni.Herbert N. Casson

Załoga naszą największą wartością.

(…) zespala nas solidarność, niesie ta sama planeta, jesteśmy załogą tego samego statku.Antoine de Saint-Exupéry

Od początku istnienia naszego zakładu, działając odważnie, zespołowo, z pasją, na rzecz nauki, technologii i produkcji celem polepszenia jakości życia innych ludzi, realizujemy wartości będące podstawą naszej tożsamości oraz kluczem do realizacji wizji Passage Cosmetics Laboratory.

Od każdego z nas oczekujemy zaangażowania i wysokiej wydajności pracy, która jest odpowiednio wynagradzana. Uczciwe i konstruktywne podejście do siebie nawzajem to podstawa komunikacji wewnętrznej i podstawowy warunek wstępny do zrozumienia wspólnych celów oraz nadania odpowiedniego znaczenia temu, co robimy. Wszyscy nasi pracownicy, bez względu na płeć, rasę czy wyznanie, mają równe szanse rozwoju kariery zawodowej. Każdy z nas wnosi osobisty wkład w sukcesy przedsiębiorstwa poprzez inicjatywę, kreatywność i poczucie odpowiedzialności.

Działanie w gospodarce światowej naszym celem

Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów.Roger Dow

Przynoszenie znaczących korzyści naszym klientom, partnerom rynkowym i społeczeństwu,  jest naszym priorytetem. Pragniemy poszerzać naszą ofertę poprzez skuteczne działania w zakresie badań, rozwoju i produkcji preparatów kosmetycznych. Aby osiągnąć ten cel, koncentrujemy wysiłki na tych dziedzinach, w których możemy osiągnąć przewagę nad konkurencją dzięki bardzo wysokiej jakości usług, produktów, systemów i obsługi.

Wszystkie działania biznesowe podejmowane przez nas, są zgodne z ideą odpowiedzialności za środowisko naturalne, bezpieczeństwo pracy, pracowników, klientów, dostawców oraz społeczność lokalną przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.