BADANIA I ANALIZY

analizy fizykochemiczne, farmakologiczne, badania mikrobiologiczne,
testy konsumenckie, opracowania marketingowe
Ocena organoleptyczna:
 • wygląd,
 • zapach,
 • smak.
Badania mikrobiologiczne:
 • testy czystości mikrobiologicznej pomieszczeń, aparatury, osób,
 • testy skuteczności konserwacji (Challenge Test).
Badania fizyko-chemiczne:
 • ciężar właściwy, gęstość, masa,
 • wilgotność,
 • lepkość, twardość,
 • stopień rozdrobnienia,
 • pomiar pH,
 • kwasowość, zasadowość,
 • liczba jodowa, liczba zmydlania.
Testy i badania dermatologiczne:
 • testy kontaktowe,
 • testy alergiczne,
 • badania stopnia ochrony przeciwsłonecznej (SPF),
 • badania aplikacyjne.
Analiza instrumentalna:
 • metale ciężkie,
 • węglowodory lotne,
 • obecność wskazanych składników (oznaczanie związków czynnych).
Badania marketingowe:
 • preferencji,
 • różnicujące,
 • porównawcze.