KONSULTACJE

doradztwo, pomoc, opracowania
  • przygotowanie koncepcji produktu i linii produktowej;
  • dobór i ocena surowców, producentów i dostawców;
  • porady w zakresie dostawców opakowań i materiałów pomocniczych;
  • konsultacje przy uruchamianiu nowych linii produkcyjnych, modernizacjach, zakupach aparaturowych i automatyzacji procesów produkcyjnych;
  • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnych dla kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutyków;
  • raporty eksperta, dossier, oceny bezpieczeństwa;
  • świadectwo eksportowe (dokumentacja, pośrednictwo).