PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

receptury, technologie, know-how
  • usługowe opracowania nowych i optymalizacja posiadanych receptur kosmetyków, preparatów chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutyków;
  • korekty technologiczne oraz wdrożenia preparatów kosmetycznych, chemii gospodarczej i przemysłowej, farmaceutycznych;
  • własne opracowania nowych i ciekawych preparatów zgodnie z aktualnymi trendami i najnowszymi osiągnięciami surowcowymi i technologicznymi;
  • opracowania norm zakładowych, tymczasowych warunków technicznych, metodyki zleconych badań, koncepcji marketingowych.